Galerija

Merkurijus 2009. Ribu nera 524 (Large)
Merkurijus 2009. Ribu nera 519 (Large)
Merkurijus 2009. Ribu nera 523 (Large)
ruduo_1
Merkurijus 2009. Ribu nera 544 (Large)
alumni
Merkurijus 2009. Ribu nera 539 (Large)
ruduo_2
ruduo_3
Merkurijus 2009. Ribu nera 541 (Large)
Merkurijus 2009. Ribu nera 550 (Large)

Istorija


Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Alumni draugija buvo įsteigta 2004 m. kovo 19 d. steigiamojo suvažiavimo metu. LR Juridinių asmenų registre VU EF Alumni užregistruota 2004 m. balandžio 23 d.

VU EF Alumni steigėjai:

Petras Auštrevičius, Kęstutis Bagdonavičius, Kęstutis Daukšys, Birutė Galinienė, Vladimiras Gražulis, Diana Korsakaitė, Algirdas Miškinis, Rimvydas Skyrius, Erika Vaiginienė, Sigitas Nausėdas, Antanas Zenonas Kaminskas, Dainius Pupkevičius, Gediminas Miškinis, Nijolė Kliokienė, Audra I. Mockaitis, Raimondas Kurlianskis, Vaclovas Šleinota, Zenonas Brazaitis, Antanas Malikėnas, Stasys Medžiūnas, Artūras Einikis, Šarūnas Kliokys, Vaida Bružaitė, Jurgita Dubovaitė, R. Eimutavičius, Vytautas Pranulis, Linas Čekanavičius, Jonas Martinavičius, Kęstutis Jurėnas, Lina Černiauskaitė, Artūras Olšauskas, J. Kormaza.

Iki 2008 m. VU EF Alumni veiklos praktiÅ¡kai nevykdė, buvo įvyke tik keli narių susirinkimai, tačiau 2008 m. gegužės 7 d. buvo suÅ¡auktas visuotinis rinkiminis narių susirinkimas, kurio metu trejų metų laikotarpiui buvo iÅ¡rinkta Taryba, Valdyba bei Revizijos komisija. Tuo metu Tarybą sudarė Petras AuÅ¡trevičius – pirmininkas, Diana Korsakaitė, Algirdas Bartkus, Erika Vaiginienė, Birutė Galinienė, Algirdas MiÅ¡kinis, Darius Lapienis, Aurimas Klimas, RamÅ«nas Kalvaitis, Živilė Golubevė, Sigitas Mitkus, Valentin Gavrilov, Jurijus SemaÅ¡ka, Akvilė Naikutė ir ArtÅ«ras Abramovičius. Valdybą sudarė 7 nariai, t.y. Živilė Golubevė – pirmininkė, Diana Korsakaitė, Algirdas Bartkus, Darius Lapienis, Erika Vaiginienė, Algirdas MiÅ¡kinis ir Aurimas Klimas. Revizijos komisiją sudarė Valentin Gavrilov – pirmininkas, Akvilė Naikutė ir Vladimiras Gražulis.

Alumni Valdyba

VU EF Alumni Taryba, išrinkta 2008 m. gegužės 7 d.

Nuo 2008 m. gegužės 7 d. visuotinio narių susirinkimo prasidėjo aktyvesnis VU EF Alumni veiklos etapas. Buvo pradėti organizuoti reguliarūs narių susitikimai su visuomenėje pripažintais įvairių sričių ekspertais, specialistais, politikais. Taip pat VU EF Alumni pradėjo prisidėti prie VU EF Studentų atstovybės vykdomų renginių tiek skirdama simbolinę paramą, tiek deleguodama savo narius į studentų organizuojamų konkursų komisijas. VU EF Alumni pradėjo bendradarbiauti su kitomis VU alumnų draugijomis, kviesti jų atstovus į savo narių susitikimus.

2011 m. gegužės 11 d. įvyko visuotinis rinkiminis narių susitikimas, kurio metu buvo patvirtinti nauji VU EF Alumni įstatai. Pagrindinis pasikeitimas VU EF Alumni valdyme buvo tas, kad buvo atsisakyta Valdybos bei Revizijos komisijos kaip valdymo organų ir palikta 9 asmenų Taryba bei vienasmenis valdymo organas – vykdantysis direktorius. Å io susirinkimo metu į naująją Tarybą buvo iÅ¡rinkti Petras AuÅ¡trevičius, Darius Daukantas, Kęstutis DaukÅ¡ys, Birutė Galinienė, Živilė Golubevė, Monika Kavaliauskė, Algirdas MiÅ¡kinis, Darius Saikevičius, Sigitas Žutautas. VU EF Alumni Tarybos pirmininku iÅ¡rinktas Petras AuÅ¡trevičius, o vykdančiąja direktore – Živilė Golubevė.

Šio susirinkimo metu buvo nuspręsta skatinti glaudesnį VU ir verslo bendruomenių bendradarbiavimą studentų praktikų bei studijų programų tobulinimo srityje, VU EF Alumni Taryba buvo įpareigota pakviesti versle dirbančius narius aktyviau įsilieti į VU EF studijų procesą, pagal galimybes sudalyvaujant paskaitose ar konferencijose, pristatant savo verslo bei asmeninę patirtį. Taip pat buvo nuspręsta kiekvieną mėnesį tęsti kasmėnesinių susitikimų tradiciją.

2012 m. pradžioje VU EF Alumni buvo suteiktos patalpos VU Ekonomikos fakulteto pirmame aukšte.

VU EF Alumni; Įm. k. 300020155; Saulėtekio al. 9, II rūmai, Vilnius Sprendimas: VU SA EF